Groot onderhoud Molenweg e.o. in Volendam

De verhardingen van de Molenweg, Meergracht, Meerstraat en Edammerweg zijn in het meerjarenplan 2020-2024 aangemerkt voor grootonderhoud. Het betreft de straten die liggen ten westen van de Julianaweg en vallen buiten de toeristische kern van Volendam.

Het straatwerk en waar nodig de aanliggende groenstroken worden op hoogte gebracht. Het gebied wordt opnieuw ingericht waarbij het de bedoeling is om:

  • De huidige parkeercapaciteit met 7 plaatsen te vergroten
  • Een nieuw riool aan te brengen wat ons helpt bij de klimaatadaptatie
  • De openbare verlichting aan te passen en aan te sluiten op een gemeentelijke voedingskabel
  • De bestaande groeninrichting te behouden
  • De verkeersomgeving als erftoegangsweg Duurzaam Veilig in te richten (conform vastgesteld Verkeersplan 2018-2023) met waarborging voor de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten

Onderaan deze pagina is een aantal onderwerpen benoemd van belang voor het project. De bijlagen bij die onderwerpen geven extra (achtergrond-)informatie.