Groeninrichting

Groen is onmiskenbaar van belang voor de maatschappij. Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te wonen en recreëren, stimuleert ontmoeting en beweging, beschermt mensen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, draagt bij aan het behouden en versterken van cultuurhistorische en ecologische waarden en speelt een cruciale rol bij instandhouding van biodiversiteit.

De kernen Edam en Volendam hebben een uitgebreid groen netwerk bestaande uit begeleidingsgroen en boomstructuren langs doorgaande wegen, open groene ruimten zoals parken en begraafplaatsen.

De identiteit van de gemeente als geheel en van de afzonderlijke kernen versterken we door de vastgestelde (hoofd)groenstructuur. We zetten in op maximale vergroening van de openbare ruimte waarbij de kwaliteit van het groen voorop staat.

De groene inrichting langs de Edammerweg, de Meergracht en de Molenweg wordt met de werkzaamheden zoveel mogelijk behouden.

Heb je ideeën, wensen of zie je juist knelpunten over de groeninrichting, geef ze hier aan.