Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en hierdoor verandert het klimaat. Door het veranderende klimaat krijgen we te maken met langere periodes van droogte en intensere buien. In de Molenweg en aanliggende straten willen we daarom een drainage-transport (DT) riool in combinatie met vertraagde afvoer van de straatkolken aanleggen. Het regenwater wordt vertraagd afgevoerd naar de ondergrond en het open water, waardoor onze rioolgemalen minder water hoeven te verpompen. Dit zorgt er ook voor dat waterniveaus in open water tijdens hevige regen minder snel stijgen. In natte omstandigheden en in de winter voorkomt DT riolering grondwateroverlast. De stijging van het grondwater is namelijk minder hoog doordat er in de straat een soort kleine watergang is gecreëerd in de ondergrond. Op locaties waar deze riolering is toegepast neemt de grondwateroverlast dus af. In de zomer zorgt het systeem juist voor watertoevoer vanuit het oppervlaktewater via de DT riolering naar het grondwater, waardoor het een positief effect heeft op het groen in droge periodes.

Ervaart u in de huidige situatie overlast van grondwater of van grote plassen tijdens flinke buien dan willen wij dat graag weten.