Nota van Beantwoording Molenweg e.o. Volendam

In de periode van 14 april t/m 6 juni 2022 hebben omwonenden en andere gebruikers hun inbreng gegeven vooruitlopend op het opstellen van de tekeningen voor de Molenweg e.o. in Volendam. Alle inbreng is verzameld en samengebracht in een Nota van Beantwoording. Deze Nota bevat per ingebracht punt een reactie hoe wordt omgegaan met de gegeven inbreng.