Parkeren

In het gebied is een blauwe zone van toepassing. Een parkeerdrukpercentage van 85% wordt gezien als maximaal in het centrumgebied van Volendam. Een percentage daarboven heeft zoekverkeer tot gevolg. Bij de laatste parkeerdrukmeting van september 2021 bleek dat er doordeweeks na 23.00 uur en in het weekend na 18.00 uur een parkeerdruk van meer dan 85% in de wijk is gemeten.

Met dit hoge parkeerdrukpercentage wordt bijbouwen (bijvoorbeeld door het splitsen van een woning) niet toegestaan, Verkeerskundig is het advies om de parkeercapaciteit met ongeveer 7 plaatsen te verhogen.

Het maken van extra parkeercapaciteit kost ruimte. Ruimte die nu is ingericht als voetpad, rijbaan of groenstrook.

Heb je ideeën, wensen of zie je juist knelpunten over het parkeren in deze buurt, geef ze hier aan.