Keuze ontwerpvariant C voor extra parkeervakken

U kon tot 18 december reageren op ontwerpen voor extra parkeervakken in uw buurt. Uit de reacties blijkt dat er een duidelijke voorkeur is voor ontwerpvariant C. Op de hoek van de Edammerweg met de Molenweg komen vijf extra parkeerplaatsen.

Schuin parkeren

In meerdere reacties is gevraagd naar de mogelijkheid voor schuin parkeren. Wij hebben deze optie onderzocht, maar dit levert per saldo minder parkeerruimte op. De vakken ten opzichte van de wegas worden breder dan bij haaksparkeren. Hierdoor passen er minder voertuigen over de lengte van de weg. Er gaan daardoor parkeervakken verloren. Terwijl de wens juist is om meer parkeergelegenheid te creëren.

Parkeren Meergracht

In andere reacties is ook gevraagd naar de mogelijkheid voor extra parkeren op de Meergracht. Wij hebben ook die optie onderzocht. Er kunnen op de Meergracht maximaal vijf plaatsen worden bijgemaakt, maar alleen als er tenminste vijf bomen worden gekapt. En dat is in strijd met het Groenbeleidsplan van dit gebied. Daarin staat dat hier juist meer groen moet komen.

Ontwerp

De komende maanden werken wij het ontwerp voor de buurt uit. De uitbreiding van de parkeercapaciteit op de hoek van de Edammerweg met de Molenweg nemen wij daarin mee.