Voorlopig Ontwerp

Het ontwerp van uw buurt is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). De maatvoering van de rijbaan, parkeerplaatsen en voetpaden is aangepast naar de huidige ontwerprichtlijnen. Zo blijft de veiligheid van de verkeersdeelnemers zo goed mogelijk gewaarborgd. De vijf extra parkeerplaatsen op de hoek Edammerweg met de Molenweg zijn ingepast.

Opmerkingen bij het VO

  • Wij verharden een smalle strook van de huidige berm langs de Edammerweg, Molenweg en Meergracht. Dit doen wij om de minimaal benodigde breedte te bouwen. Volgens het bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Daarom is een omgevingsvergunning vereist.
  • Parkeren op de rijbaan mag nu aan de bermkant met een blauwe markering (blauwe streep). Dit is op de Edammerweg tegenover huisnummer 46 t/m 53. Op de Meergracht bij de huisnummers 33 t/m 47 en tegenover huisnummer 24 t/m 28. In de nieuwe situatie komen er op deze plekken langsparkeervakken.
  • De langsparkeerplaatsen langs de Edammerweg en de Meergracht krijgen ‘verhard gras’. Dit geldt ook voor de vijf extra parkeerplekken op de hoek van de Edammerweg met de Molenweg. De reden hiervoor is het groene karakter te behouden of om te verstevigen. Ook zijn de parkeerplaatsen dan beter ingesteld op het veranderende klimaat.
  • Op aangeven van de groenbeheerder rooien wij de bestaande bomen langs de Edammerweg 46 t/m 53 en langs de Meergracht 24 t/m 28. Om dit te compenseren planten wij evenveel nieuwe exemplaren terug. Deze komen terug op een iets ruimere afstand van de verharding.
  • Wij versmallen in de Meerstraat de voetpaden naar een breedte van vier stoeptegels. Zo maken wij de rijbaan iets breder. De bestaande parkeermogelijkheid blijft behouden. In de groenstrook langs de Molenweg planten wij vier extra bomen. Deze komen in de lijn van de al aanwezige bomen.

Rioolstelsel en afwatering

Het rioolstelsel en de afwatering wordt verder uitgewerkt en ontworpen. Het bestratingsoppervlak verdelen wij in compartimenten. Zo voorkomen wij diepe plassen water tijdens piekbuien. Waarschijnlijk lossen wij dit op door twee verkeersdrempels te realiseren op de hoeken van de Meerstraat. De hoogteligging en de materialisatie van de verhardingen worden nog verder uitgewerkt.

Omgevingsvergunning

Wij vragen een omgevingsvergunning aan en deze publiceren wij via het digitale gemeenteblad. Ook verwijzen wij hiernaar in de lokale kranten. Tijdens de looptijd van de omgevingsvergunningsaanvraag werken wij door aan het Definitieve Ontwerp. Daarna starten wij de contractvorming met de aannemer. Als de omgevingsvergunning definitief is en eventuele bezwaren zijn behandeld kunnen wij tot uitvoering overgaan. Wij gaan ervan uit dat wij dit najaar kunnen starten.

Glasvezel

Op dit moment bereiden wij een nieuw glasvezelnetwerk voor in de gemeente. Wij streven ernaar de aanleg van het netwerk in deze buurt te combineren met de bestratingswerkzaamheden.