Reageer op ontwerpvarianten voor extra parkeervakken

Naar aanleiding van de reacties die zijn gegeven in de periode van 14 april t/m 6 juni 2022 is besloten om een aantal ontwerpvarianten voor extra parkeervakken vor reactie voor te leggen.

Om de parkeercapaciteit te vergroten zijn er varianten geschetst waarvoor wij het draagvlak willen weten. Totaal willen we ongeveer 7 extra parkeerplaatsen aanleggen. Per variant kunt u hieronder met stemknoppen aangeven hoe u daar tegenover staat. Door op het kleine plaatje te klikken wordt een variant in beeld getoond.

Voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit ontkomen wij er niet aan om gebruik te maken van de bestaande bermen. Om het effect op de groeninrichting zo klein mogelijk te houden wordt een uitbreiding van de parkeercapaciteit uitgevoerd als 'verhard gras'. Meerdere voorbeelden van een dergelijke inrichting zijn de afgelopen jaren in onze gemeente al gerealiseerd zoals bij de Seinpaal, in Kwadijk en bij de Singelweg in Edam.