Parkeervakken schuin in- en uitrijden maken

De straten zijn 1- richtingsverkeer. Het ligt voor de hand om dan in het kader van gemak en ook veiligheid de parkeervakken schuin- in uitrijden mogelijk te maken, en niet meer haaks, zoals nu.