reactie

Het parkeerprobleem is groot, vooral vanaf 's middags na 16.00 uur en in de weekenden. De realisering van Maria Goretti zal dit probleem alleen maar groter maken. Uitbreiding van de parkeergelegenheid is hierdoor geen keuze meer, maar meer een must. Uiteraard past herijking van het parkeerbeleid ook bij een mogelijke oplossing van dit probleem.