Parkeerbeleid

Dit is niet het forum om parkeerbeleid ter sprake te brengen. Echter.... er wordt gevraagd naar ideeën dus dan mag alles toch. Herijking van het parkeerbeleid is wellicht ook een oplossing van het parkeerprobleem. Het laat zich raden welke oplossingen dan voor handen liggen.