Parkeerproblematiek en inrichting parkeerplaatsen

Hetgeen hier staat opgenomen, wordt gedragen door alle bewoners van de Molenweg (1 tot en met 13), bewoners Meergracht 37, bewoners Edammerweg 45 en 53.

De parkeerproblematiek is een heet-hangijzer, vooral veroorzaakt door grotere voertuigen als bouwbussen. Feit is, dat de parkeerdruk wordt veroorzaakt door voertuigen die op de Molenweg, Meergracht, Edammerweg worden geparkeerd, voertuigen zijn van bewoners uit andere omliggende straten (vooral de Meerstraat en Julianaweg).

De roep voor extra parkeerplaatsen komt juist vanuit die andere straten. In het digitale praathuisje wordt geopperd om de extra parkeerplaatsen te realiseren op de Molenweg of Meergracht. Daar zijn wij op tegen.

De huizen aan de Molenweg zijn zo geliefd vanwege het prachtige uitzicht op het park. Het realiseren van parkeerplaatsen aan de parkzijde zal dit uitzicht doen belemmeren en zal de ergernissen (die al bestaan) van voertuigen van niet-bewoners enkel doen vergroten. Bovendien is de Molenweg noch de Meergracht geschikt/breed genoeg voor van parkeerplaatsen in- en uitrijdende voertuigen. Er gaan dagelijks meerdere keren veel schoolgaande kinderen op de fiets langs. Het zal voor die kinderen ook niet meer overzichtelijk zijn en het risico op een verkeersongeval zal hierdoor enkel nog meer toenemen.

Dit nog los van het feit, dat de bewoners niet nog meer groen zien opofferen voor de aanleg van parkeerplaatsen. Er is in de laatste jaren al veel groen in het park en omgeving opgeofferd voor diverse doeleinden, zoals het vergroten van het schoolplein, de aangelegde ‘kiss and ride‘ en niet te vergeten het appartementencomplex aan het Boelenspark. Er is al zo weinig groen in de gemeente.

Als de gemeente blijft bij het uitgangspunt om 6/7 extra parkeerplaatsen in het plan te realiseren, dan stellen wij voor dat die parkeerplaatsen worden gerealiseerd ter hoogte van de Sint Nicolaasschool (tegenover de daar al bestaande parkeerplaatsen).

Om de parkachtige uitstraling te behouden stellen wij voor om voor die parkeerplaatsen te gaan werken met ‘gras-look tegels’ zoals die ook zijn gebruikt en aangelegd bij de nieuwe turnhal op de Broeckgouw. Dat is ook een mooie oplossing voor de huidige parkeerplaatsen aan de Meergracht.

Een andere oplossing zou zijn om de voertuigen van de bewoners van de andere straten dan Molenweg e.o. op het AMVO-terrein te laten parkeren, vooral de grotere voertuigen als bouw-/werkbussen. Eventueel door middel van een bepaalde vrijstelling/vergunning. Of daarvoor de parkeerlus bij de Kennedyschool te gebruiken (die is veelal vrij na schooltijd en voordat de school weer begint zijn de bouw-werkbussen al weg).

Overigens zou de parkeerproblematiek ook kunnen worden aangepakt door te gaan werken met specifieke vergunninghouders (voor de bewoners), zoals ook gedaan is op de Calkoengracht.