Vergroten veiligheid in de wijk door smaltes in de straten zoveel mogelijk op te heffen

Inbreng De Zangertjes van Volendam, gevestigd Meerstraat 1-3, voor het Plan Groot Onderhoud Molenweg en omgeving

  1. Aantal parkeerhavens aanzienlijk vergroten waar bewoners hun voertuigen kunnen parkeren en de buurt veiliger wordt. • Het gedeelte van de Meergracht vanaf de Meerstraat tot de Julianaweg voorzien van parkeerhavens. Daardoor wordt dit stuk straat veel veiliger voor iedereen, vooral voor fietsers. • Het gedeelte van de Edammerweg tussen Meerstraat en Molenweg voorzien van parkeerhavens. • Aan de Molenweg een aantal parkeerhavens maken opdat de parkeerdruk in de hele wijk wordt verlicht. • De parkeerregeling in de hele wijk gedurende 24 uur per etmaal van kracht laten zijn.

  2. De Meerstraat is te smal voor veilig autoverkeer als bussen geparkeerd staan voor de woningen. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie. Oplossingen: • Een maximale breedte opleggen aan geparkeerde voertuigen voor de woningen. Bussen dienen dan geparkeerd te worden op parkeerhavens aan de buitenkant van de wijk. Probleem is waarschijnlijk dat de kans op inbraak in bussen daardoor groter wordt. Oplossingen hiervoor zoeken in overleg met de eigenaren. • Snelheidsbeperking in smalle gedeelten opleggen. Maximaal 20 km per uur toestaan.

  3. De bocht vanaf de Edammerweg naar de Meerstraat zodanig inrichten dat rondom geen voertuigen meer kunnen parkeren en de bocht ruim kan worden genomen door een voertuig. • Controle toepassen heeft geen zin. Momenteel is parkeren op deze locatie al jarenlang verboden, maar er staan in de namiddag altijd voertuigen geparkeerd, ook op de stoepen en op het plantsoen. • Versmalde doorgang creëren met keien op de rand van de stoepen.

  4. Het Koorhuis in de Meerstraat heeft zijn voorterrein in 2020 voor eigen rekening herstraat. Gaarne bij het uitvoeren van het Groot Onderhoud de aansluiting van Koorhuisvoorterrein met Meerstraat handhaven.