Oplossing parkeerruimte - uitbreiding parkeervakken

Het is geen luxe om het aantal parkeervakken uit te breiden langs Molenweg en Meergracht. En dan bij voorkeur schuin in- en uitrijden, ivm veiligheid en uiteraard ook gemak. Dit kost wat extra groen, echter om het intense parkeerprobleem en de veiligheid (ook minder autoschades) het hoofd te bieden moet je wel eens minder fijne keuzes maken.