Ontwerpvarianten Centrumplein Oosthuizen

Aan de hand van de Nota van Beantwoording zijn er drie verschillende ontwerpvarianten geschetst. Elk van deze varianten stelt een specifiek punt centraal: Groen, Markt en Water. De varianten hebben ook overeenkomsten. Zo zijn ze allemaal bedacht volgens het Shared Space concept om er voor te zorgen dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Ook staat de materiaalkeuze voor de verharding los van de te kiezen ontwerpvariant. Voordat wij een variant kiezen en het ontwerp daarvan verder uitwerken willen wij de omwonenden en gebruikers de gelegenheid geven om hun gedachten te delen.

In het bijgevoegde document staat onze uitwerking van de drie ontwerpvarianten.

Met onderstaande knoppen kunt u uw gedachten aangeven bij de verschillende ontwerpvarianten. ook bestaat de mogelijkheid om daarbij een reactie te geven.

Per variant kunt u hieronder met stemknoppen aangeven hoe u daar tegenover staat. Door op het kleine plaatje te klikken wordt ook de variant in beeld getoond.

Informatiebijeenkomst

Voor belangstellenden wordt een informatiebijeenkomst gehouden op woensdagavond 30 november. In deze bijeenkomst worden de drie ontwerpvarianten getoont. Hierbij is de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het delen van uw gedachten.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan voor 14 november aan via een e-mail berichtje klik hier om te mailen met als onderwerp "Informatiebijeenkomst Centrumplein".