reactie

Je zult een mengeling van de drie opties moeten maken. Groen is belangrijk, maar er dient ruimte te blijven om op het plein markt te kunnen houden en er gemeenschappelijke dorpse bijeenkomsten te houden. Een waterpartij (fontein) is leuk maar niet te groot. De markt zal gestuurd moeten worden door een marktmeester, iemand die op de hoogte is van de situatie en bekend is met de mensen die daar markten en beslissingen kan nemen voor het algemeen belang. Een verbinder. De Raadhuisstraat is nu al 1 richting verkeer voor vrachtwagens dat zou voor voor gemotoriseerd verkeer ook moeten. Uitgezonderd fietsers en wandelaars. Voor de markt vanaf de N247 zal ook een wegversmalling moeten komen, waardoor slechts 1 auto tegelijk er door kan en snelheidsremmende maatregelen. Misschien moete de weg ook iets verlegd vanaf nummer 25 richting de kerk