Variant 1 Groen centraal

In deze variant is er gekeken naar een maximalisatie van het creëren van groen op het plein. Hierbij is het parkeren in de Raadhuisstraat ter hoogte van het plein volledig komen te vervallen. Het groen op het plein kan op verschillende manieren op het plein worden aangebracht. Het groen en de bomen kunnen gerealiseerd worden in grote plantenbakken of er kan groen worden aangebracht op het maaiveld. Tevens kunnen de verschillende manieren van het realiseren van het groen ook worden samengevoegd in het ontwerp.

Het voordeel van het realiseren van groen in bakken is dat er op de randen van de bakken zitgelegenheden kunnen worden meeontworpen. Dit kan op verschillende manieren worden weergegeven maar het zal hoe dan ook leiden tot een strak en afgerond ontwerp.

Het plein zal twee keer in de week ruimte moeten maken voor de markt. Dat leidt ertoe dat de maximaliseren van het groen op het plein beperkt wordt. Ook zullen dan enkele parkeerplaatsen ter hoogte van het plein komen te vervallen.