Variant 3 Water centraal

In de derde variant staat niet het groen of het parkeren centraal maar is er een waterelement toegevoegd op het plein. Het waterelement kan in veel verschillende vormen worden toegepast op het plein. De elementen kunnen geplaatst worden als kleine sprinklers in het maaiveld maar ook als hoog element in combinatie met een zitgelegenheid.

De markt is geplaatst aan de randen van het plein en zal vanaf de buiten zijde van het plein worden beleefd. Dit creëert de mogelijkheid om volledig gebruik te maken van het plein in tijden dat de markt plaats zal vinden. Doordat de markt de randen van het plein volledig afsluit is het mogelijk te parkeren aan de rand van het plein en zijn ook de parkeerplaatsen aan de zijde van de winkels bruikbaar.

De Raadhuisstraat zal hiervoor wel moeten worden afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van het plein tijdens een markt, om de marktbezoekers de ruimte geven.