reactie

De wateroverlast wordt niet veroorzaakt door grondwater maar doordat het wegdek heel sterk (verkeerd) afloopt.. en de kolken niet regelmatig worden leeggezogen. Vaak pas nadat er een melding is gedaan.