reactie

Het (regen)water van de Julianweg loopt langs de Meergracht en Edammerweg naar beneden (Molenweg laagste punt). De huidige kolken kunnen de grote waterhoeveelheden niet aan. Vooral gelet op het veranderende klimaat en de als gevolg daarvan te verwachten grotere plensbuien, is het nodig dat hiermee met de aanleg van en het aantal nieuwe kolken rekening wordt gehouden. Het aantal zal moeten worden verhoogd ten opzichte van de huidige situatie.

Overigens is dit punt ook tijdens de parkwandeling die op 12 mei jl. heeft plaatsgehad in het kader van de participatie over de (her)inrichting van het Boelenspark met de landschapsarchitect (Buro Sant en Co) aangehaald. De architect heeft het plan opgevat om het deel van het Boelenspark waarin de ijsbaan is gesitueerd en het deel tegenover het Tulpenhof (Tulpenstraat) te gebruiken als ‘water-overstortgebied’.