reactie

Eens met Jaap zwarhoed en Cor Bond dat de wateroverlast bij hevige regenval niet wordt veroorzaakt door grondwater, maar door onvoldoende capaciteit en gebreken van de huidige hemelwaterafvoer van de bestrating d.w.z. te weinig kolken verstopte kolken slecht straatwerk tegenafschot e.d..Verlagen van het grondwaterpei isl uit den boze omdat dit paalrot en daardoor verzakkingen en onherstelbare schade aan de woningen zal veroorzaken. Wat betreft het ophogen van de stegen is het zo dat de belangen van alle aanwonenden in het oog moeten worden gehouden de afstappen zijn qua hoogte behoorlijk divers. (Uitgangspunt moet m.i. het oorspronkelijk door de gemeente vastgestelde hoogtepeil zijn).