Ontwerpvariant B. Inrichting parkeren Molenweg

Aan het begin en het eind van de Molenweg wordt het bestaande langsparkeren aan de woningzijde veranderd naar haaksparkeren aan de bermzijde. Op het middengedeelte Op het middengedeelte van de Molenweg wordt het langsparkeren aan de woningzijde behouden. De rijbaan wordt iets verbreed zodat deze voldoet aan de ontwerprichtlijnen.