Ontwerpvariant A. Inrichting parkeren Edammerweg 46-53

Het langsparkeren zoals dat in huidige situatie bestaat wordt met deze variant veranderd naar haaksparkeren. De rijbaan wordt iets verbreed zodat deze voldoet aan de ontwerprichtlijn. De parkeerplekken worden tussen de bestaande bomen geplaatst.