Ontwerpvariant C. Extra parkeren hoek Edammerweg / Molenweg

Tegenover de parkeervakken op het einde van de Edammerweg wordt een zelfde aantal vakken gespiegeld aangebracht.