Toelichting

Het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Oosthuizen wordt verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. Er wordt straks horeca en gezondheidszorg gehuisvest. Door de gewijzigde functie van het gebouw neemt het gebruik van de buitenruimte toe.

In samenspraak met omwonenden en andere gebruikers passen wij de verkeerssituatie rondom het gebouw zodanig aan dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de automobilist te gast. Het is de ambitie om van het plein een nieuw kerncentrum van Oosthuizen en omliggende dorpen te maken.

Voordat wij ontwerpschetsen gaan opstellen willen wij eerst de omwonenden en andere gebruikers de gelegenheid geven om hun wensen, ideeën en eventuele knelpunten kenbaar te maken. Het aanpassen van de verkeerssituatie betreft de verhardingen, openbare verlichting, groen en parkeren. Daar waar nodig wordt ook onderhoud uitgevoerd aan de riolering en kabels & leidingen. Een overzicht van het gebied vindt u in de bijlage.

Alle inbreng behandelen wij serieus. Wij kijken of het binnen de regelgeving, beleid en het budget past. Waar mogelijk nemen wij de inbreng mee in het ontwerp. Bij tegenstrijdigheden tussen de verschillende ingebrachte punten neemt de gemeente een besluit, waarbij het algemeen belang voorop staat.

Op de nodige aanpassingen aan het oude gemeentehuis zijn bezwaren geuit tegen de aangevraagde vergunning. De procedure hiervoor loopt nog en moet eerst zijn doorlopen voordat het oude gemeentehuis kan worden gebruikt in haar nieuwe functie. De afloop en de tijdsduur van dit proces is nog ongewis. Toch zijn de voorbereidingen voor de aanpassing van de buitenruimte al begonnen. Dat doen wij om te voorkomen dat er straks een periode is waarbij het oude gemeentehuis in de nieuwe hoedanigheid wordt gebruikt terwijl de buitenruimte daar nog niet voor is ingericht.

Via onderstaande knoppen kan inbreng worden gegeven. Vanaf 1 februari starten wij met het ontwerpproces. Reageer voor die tijd, dan kunnen wij jouw inbreng meenemen.

Update 18 januari: De reactietermijn is met twee weken verlengd tot 15 februari

Onderaan deze pagina is een aantal onderwerpen benoemd van belang voor het project. De bijlagen bij die onderwerpen geven extra (achtergrond-)informatie.