reactie

Een deel van de behoeften hebben een tijdelijk of terugkerend karakter. Ontwerp daarom in ieder geval op basis van het principe “Design for change”. Ontwerp zodanig dat je zonder al te veel tijd en moeite kunt switchen en veranderen, afhankelijk van de op dat moment bestaande behoefte. De behoeften waar rekening mee gehouden moet worden zijn o.a. de markt, evenementen, sociale contacten, optimale toegankelijkheid ondernemingen, doorgaand verkeer Raadhuisstraat, parkeren en ongetwijfeld een aantal die ik niet weet.

Doorgaand en bestemmingsverkeer in normale situaties mogelijk houden. In uitzonderlijke gevallen van een evenement waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de openbare weg of dat dit leidt tot gevaarlijke situaties het verkeer omleiden via Oostdijk en/of Gerrit van Heemskerkstraat. De markt in zijn huidige omvang kan in de huidige vorm gewoon doorgaan. Gezien de zorgondernemingen zal het plein ook goed bereikbaar moeten zijn. Aangezien zeker de zorg ook goed bereikbaar moet zijn voor taxi, rollator/rolstoel/booster lijkt het me verstandig dat met name de zorginstellingen vanaf de achterzijde bereikbaar zijn zodat gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige parkeergelegenheid. Als het Raadhuisplein echt een ontmoetingsplaats wil zijn, is de aanwezigheid van de lokale ondernemers noodzakelijk. Als je deze verplaatst naar een ander deel van het dorp, zal dit leiden tot verlies van een deel van de functie. De supermarkt is natuurlijk wel een probleem met de logistiek en parkeergelegenheid. De oplossing daarvoor is geen onderdeel van de inrichting van het Raadhuisplein.

Evenementen in het algemeen en in de bebouwde kom in het bijzonder leiden altijd tot overlast. De een vindt het gezellig, de ander een ramp. Het plein moet wel de functie krijgen van kleinschalige evenementen. De kermis kan alleen als ook een deel van de openbare weg gebruikt wordt. De Raadhuisstraat of de Gijsbrecht van Vianenstraat. Zou moeten kunnen als gemeente en omwonenden tot een afspraak kunnen komen. Logistiek van de supermarkt is daarbij een uitdaging. Koningsdag, Bevrijdingsdag en andere feesten met muziek en horeca moet kunnen met vergunning met voorwaarden van maximaal aantal keren per jaar, geluid en sluitingstijd. Dat betekent allemaal wel dat eventuele obstakels snel en eenvoudig verwijderd en geplaatst kunnen worden. Dat bedoel ik onder andere met ‘design for change’.