reactie

Hierbij doen wij U als dorpsraad Oosthuizen onze standpunten toekomen over een mogelijke herinrichting van het bestaande plein voor het voormalige gemeentehuis in de Raadhuisstraat in Oosthuizen. Het huidige plein heeft diverse functies voor activiteiten voor de bevolking van Oosthuizen. Hiervoor is veel ruimte nodig. Wij bedoelen hiermee de wekelijkse markt op vrijdag, waaronder een kerstmarkt met een kerstboom die door ons wordt geplaatst. Tevens wordt gedurende de maanden november tot begin januari een permanent oliebollenkraam geplaatst. Ook worden er bijeenkomsten gehouden voor de aankomst van Sint Nicolaas, Koningsdag en een jaarlijkse braderie met veel kramen die ook in de Raadhuisstraat worden geplaatst. Wanneer het voormalige gemeentehuis een andere functie krijgt, waaronder de vestiging van een horecagelegenheid, zal er tegen de zuidgevel op het plein aan de zonzijde, voldoende ruimte moeten worden gereserveerd voor een terras. De huidige parkeerplaatsen op het plein zullen grotendeels moeten worden verwijderd om compensatieruimte te vinden. Er dienen enkele plaatsen te blijven om te worden gebruikt voor bezoekers van de huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk. Het parkeren dient zo veel mogelijk op de bestaande parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw plaats te vinden. Voor de huidige pinautomaat zou een efficiƫntere plaats dienen te worden gevonden, b.v. in het huidige plantsoen langs de Raadhuisstraat op de hoek van de C. van Bergenstraat. Daar staan nu wel enkele mooie bomen en die zouden dan moeten verdwijnen. Een andere optie is op de hoek langs het trottoir naast de inrit van de grote parkeerplaats achter het gebouw. Het verplaatsen van de pinautomaat zou erg verruimend werken op het plein.
De bestaande parkeerplaatsen langs de Raadhuisstraat tot de supermarkt zouden als kort parkeren kunnen worden aangewezen om bezoek aan de middenstand mogelijk te maken. Het lang parkeren kan dan uitsluitend langs de Vianenstraat en achter het gebouw plaats te vinden. Het is ook mogelijk om vanaf de achterzijde van het gebouw vanaf de daar aanwezige parkeerplaats een extra ingang te maken om het gebouw vanaf die zijde te betreden. Maar dat is ook weer afhankelijk van de indeling van het gebouw. Het gedeelte van de rijbaan van de Raadhuisstraat zou optisch bij het plein getrokken kunnen worden door dezelfde bestrating als op het plein aan te brengen. De begrenzing van dit gedeelte dient niet met drempels te worden gemarkeerd omdat dit tot overlast door vrachtverkeer zou leiden bij de aangrenzende (historische) bebouwing. Het doorgaande verkeer is dan te gast op dat deel van het plein. Wellicht is het mogelijk om op de daarvoor geschikte plaatsen enkele zitbanken te plaatsen met, zo mogelijk omringd door wat beplanting. Voor passende historische verlichting dient tevens een geschikte plaats te worden gevonden. De huidige stroomvoorziening op het plein is onvoldoende voor de gebruikers. Wanneer deze verzwaard wordt behoeven geen dieselaggregaten meer te worden geplaatst die tot overlast leiden voor de buurt. Er ontbreekt tevens een wateraansluiting met enkele aansluitpunten.

De huidige bomen ( dakplatanen ) vormen vooral in de zomer een fraai aanzicht van het plein, terwijl deze het huidige gebruik niet in de weg staan. Ze dienen dus gehandhaafd te worden. Gezien het bovenstaande overzicht van de huidige gebruikers en evenementen, die naar onze mening daar voortgezet moeten worden, blijven er weinig mogelijkheden over om het plein anders in te richten, m.a.w. de huidige indeling dient met uitzondering van bovenstaande genoemde aanpassingen gehandhaafd te worden. Op de huidige weg is eenrichting ingesteld voor vrachtwagens die de winkels bevoorraden. Die functie kan niet veranderd worden, maar functioneert naar behoren.

Wij komen dan ook tot de conclusie dat de huidige inrichting in tact moet blijven waarbij wellicht wat meer gelet moet worden op het weghalen maar ook terugplaatsen van de paaltjes op het plein waardoor het niet gebruikt wordt als keerplaats voor vrachtwagen hetgeen wel regelmatig voorkomt. Bij aanstelling van een marktmeester kan dit worden voorkomen.