reactie

Ik woon in de Gerrit van Heemskerkstraat achter het oude gemeentehuis. Ik juich de plannen en bovenstaande ideeën toe. Ik wil wel aandacht vragen voor het verkeer en parkeermogelijkheden. Ik lees regelmatig dat mensen zich (terecht) zorgen maken over het vele verkeer in de Raadhuisstraat. Echter veel van dit verkeer rijdt via de Gijsbrecht van Vianenstraat naar de Wijzend en de Krommert. Omdat de Gijsbrecht van Vianenstraat na het kruispunt met de Gerrit van Heemskerkstraat breder is dan de Raadhuisstraat geven veel automobilisten daar gas. Ook bestuurders van zwaarverkeer menen hier met hoge snelheid over de drempels te kunnen rijden met als gevolg dat onze huizen staan te schudden. Het zou mooi zijn als verbetering van de omliggende wegen meegenomen kan worden in het plan. Dat geldt ook voor het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Dat terrein wordt nu gebruikt om het parkeertekort in de omliggende straten op te vangen. Het zou fijn zijn als dat zo blijft. De extra capaciteit is nu reeds van toegevoegde waarde voor de marktbezoekers op vrijdag en straks als er meer en vaker bezoekers komen door de toegenomen activiteiten is een goede parkeervoorziening onontbeerlijk. F. de Boer