Marktkramen

Er zijn standplaatsen vastgesteld voor de wekelijkse markt en voor de oliebollenkraam. De ondernemers hebben voor het gebruik van de standplaatsen een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Bij aanpassing van de openbare ruimte houden we met de vastgestelde standplaatsen en belangen van de ondernemers rekening.