reactie

De markt graag behouden. Maar de opstelling iets anders/meer open naar buiten, want eens met bovenstaande dat het mede door auto's verstoort wordt. Daarnaast is het parkeren waardeloos, mensen parkeren op stoepen, er is veel verkeer van dorpsbewoners, maar ook tal van vrachtwagens, pakketpost etc etc. De vekeersdrukte is echt geexplodeerd en heel nadelig voor bewoners in deze straat. Dit brengt mede door het gedrag veel gevaarlijke situaties met zich mee. Voor voetgangers en fietsers is het echt oppassen geblazen. Voetgangers worden soms letterlijk van de stoep gereden (ook als je met de kinderwagen en/of kinderen loopt), omdat er geen stoepranden zijn en de stoepen heel smal op sommige stukken. Het gedrag van de automobilisten is niet alleen gevaarlijk, de inrichting van de hele Raadhuisstraat zou op de schop moeten. Opstakels om de snelheid gedwongen naar beneden te halen, fietspaden om het fietsen voor de boodschappen aantrekkelijker te maken (minder auto's), er een 15 km zone van maken en een flitspaal/cameratoezicht, vaker het busje binnen het dorp laten rijden, inrichten in delen op alleen bestemmingsverkeer, delen eenrichtingsverkeer, handhaven van het negeren van verbodsborden (tracktoren, vrachtwagens maar ook 30 km zone). geen groot vrachtverkeer. De huizen zijn hier niet op gemaakt, de trillingen veroorzaken schade. Voorstel dat de Bakker aan de zijkant een stukje uitbouwt met een serre voor een kopje koffie en stukje taart oid. Veel meer bomen in de straat, het is echt een stenen laan... de hele straat. Hier valt winst te behalen voor de hele straat en het kararkter terug te geven aan deze mooie kern van het dorp.