reactie

De markt trekt veel publiek en heeft een positieve invloed op de sfeer in het dorp. Wij zouden graag zien dat er beter overleg komt qua inrichting, standplaats, gebruik. Markt is nu soms afgesloten door marktkooplui die hun auto zo neer zetten dat het marktbeeld wordt verstoord. Staan in een halve cirkel bijvoorbeeld zou mooi zijn. Een en ander ook in onderling overleg. Verdraagzaamheid en respect voor elkaar zou de gezelligheid nog meer verhogen.