Nog meer park weg na het vergunningsvrij uitbreiden van het schoolplein

er verdwijnt steeds meer groen in het park (schoolplein is zonder vergunnning uitgebreid het park in.