Behoud groenstrook Molenweg

Wij denken dat er bij de Nicolaasschool voldoende plek aanwezig is om 7 parkeerplekken te realiseren waarmee de groenstrook aan de Molenweg behouden kan worden. Daarbij zou parkeren voor eigen bewoners een optie zijn om problemen in de toekomst te voorkomen, zoals de Calkoengracht en W.J. Tuijnstraat.