'Auto te Gast' in de hele Raadhuisstraat

Niet alleen het 'centrumplein' bestempelen als 'auto te gast' gebied maar de héle Raadhuisstraat. (Want de hele Raadhuisstraat is onveilig gebied voor fietsers en voetgangers, huisdieren, laat staan spelende kinderen, omdat er veel te hard wordt en kan worden gereden en teveel zwaar verkeer doorheen gaat).

Dit betekent een 30 kpmu zone voor het gemotoriseerd verkeer (zoals dat nu al zou moeten zijn) , maar nu waar fietsers en voetgangers de ruimte en voorrang krijgen. Mogelijk middels rode asfaltering, enkele zebrapaden, en (deels) terugbrengen van verhoogde trottoirs, en/of verhoogde middenstrook op de rijbaan. Streng handhaven en lik op stuk beleid maximale snelheid (plaatsen van camera's of dergelijke) en duidelijke visuele aanwijzingen aan en op de straat. Onderzoek naar mogelijkheden om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer er (gedwongen) uit te halen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van grote plantenbakkenbakken/bomen. (meer groen in de straat!) Laden & Lossen vrachtverkeer van 7.00 tot 10.00 uur, met een maximaal toegestaan tonnage/lengte. Overige bevoorrading etc met kleinere wagens. Bij de entrees Raadhuisstraat elektronische palen plaatsen - dusdanig dat er geen breed en zwaar verkeer meer door kan op andere tijdstippen. Zwaar verkeer niet harder dan 15 kmpu (zoals in Warder) in verband met trillinghinder, geluidshinder en veiligheid.

Zo wordt de Raadhuisstraat in zijn geheel - inclusief het centrumplein - een veilige(re) , en gezellige(re) straat om allerhande activiteiten te organiseren en ontwikkelen, om aan te wonen en je doorheen te bewegen, dit zonder zijn levendigheid en dorpse karakter te verliezen

Voetnoot: In de bovenstaande uitgebreide "Visie Raadhuisstraat" (pdf) zijn allerhande berekeningen tot in detail opgenomen en uitgewerkt. Er staat echter geen aparte berekening cq meting over de (toekomstige) verkeersdruk in de Raadhuisstraat. Deze zal - met de komst van een centrumplein plus de (nog te realiseren) nieuwe woonwijken alleen maar verder toenemen. Is hier al eens over nagedacht en wordt hier überhaupt rekening mee gehouden?