Markt kramen via Zeestraat weg

Het beboeten van markt kramen en markt gerelateerde zaken die niet via de zeestraat komen of weg rijden.