reactie

Er zijn veel beschermde diersoorten in het dorp, denk aan huismussen, vleermuizen en (gier)zwaluwen. Deze mag men niet verstoren in het kader van de Wet natuurbescherming. Hier is ecologisch onderzoek nodig om te achterhalen wat deze soorten nodig hebben en hoe dit ingepast kan worden in de plannen. Hoe mooi zou het zijn als er meer groen komt, ter versterking van de mens en dier. Denk aan natuurinclusief bouwen, meer bomen en meer kronkels in de straat om het hard rijden te voorkomen.