reactie

deel 2 van 2

N509

Parralel aan de Raadhuisstraat ligt de N509. Dit is de achtertuin van de bewoners aan het water. Al de bewoners hebben aangegeven dat zij overlast ervaren van het verkeersgeluid. Er wordt daar dagelijks hard gereden en veel extra gas gegeven. Dit gaat gepaard met geluidsoverlast. Zeker op mooie (zonnige) tourdagen, dagen dat bewoners van hun watergerichte tuin willen genieten worden verstoort door motoren. Collectief stelt men voor om hier maatregelen te treffen zodat de overlast beperkt wordt. Maatregelen als snelheidsverlaging, bijvoorbeeld 30 km tussen beide bruggen, versmallingen en of drempels. Mogelijk kunnen er geluidsmetingen plaatsvinden, zodat het vastgesteld kan worden als een te hoge geluidsbelasting op de achtergevels.

Zwaar verkeer

Grote zorg en overlast zit in het zware verkeer dat dagelijks door de dorpsstraat rijdt/racet. Bewoners stellen voor om net als in de oude kom van Edam zwaar vrachtverkeer te weren. Op dit soort zwaar verkeer zijn de huizen (en de straat) niet gebouwd. Trillende tv’s die op dressoirs staan als een vrachtwagen langs rijdt is al bijna ‘normaal’ geworden, net als de naschokken. Grote compacte zware vuilniswagens hebben een nawee in trillingen, huizen en ramen kraken ervan. De mate van overlast zit ook in de snelheid waarmee er gereden wordt. Supermarkt en marktdag De bevoorrading van de supermarkt Plus in combinatie met de drukte brengen dagelijks gevaarlijke situaties tot stand. Bewoners stellen kleinere bevoorradingswagen voor en snelheidsbeperkende maatregelen zoals sluizen en wegversmallingen. Drempels zijn geen optie, omdat dit te veel trillingen veroorzaakt. Auto’s parkeren buiten de parkeervakken, willen nog net gas geven, rijden rakelings lans gevels en over de ‘stoep’. Er zijn al meerdere bewoners aangereden of bijna aangereden op deze ‘stoepen’.

Snelheid

Verschillende bewoners geven aan dat hun voortuin en/of bosschages aan flarden is gereden. Er zijn ook twee ongevallen bekend waarbij een auto in een tuin eindigde. Onlangs heeft er nog een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een dorpsbewoner reed in beschonken toestand met hoge snelheid, er wordt geschat 100km/pu door het dorp en kwam tot stilstand door een botsing bij de brug van de Raadhuisstraat. Er werd zo hard gereden dat bewoners het voertuig aan hoorden komen, dit is een zuigend effect van geluid. Een buurtgenoot kon nog net op tijd wegkomen, anders waren de gevolgen niet te overzien. Het feit dat het kan, geeft al aan dat het een onthoudbare situatie is en hier vandaag al iets aan gedaan moet worden voor er echt slachtoffers vallen.

N247

Bij het inrijden van het dorp staat een 50 kilometerzone bord. Deze snelheid wordt hier niet nageleefd. Op deze locatie zouden verkeersdrempels wel een optie kunnen zijn. Hier grenzen geen oude huizen aan de weg en zorgt een drempel voor een effectieve maatregel. In de Raadhuisstraat zijn verkeersdrempels namelijk geen optie door de trillingen die door een drempel ontstaan. Politie Er is meerdere malen contact gezocht met de politie. Ook de wijkagente is op de hoogte van de bezorgdheid van de bewoners. Helaas zijn de resultaten van deze gesprekken teleurstellend, want de politie geeft aan dat zij mankrachten te kort komen én verwijzen voor de veiligheid naar de gemeente. De politie komt pas te pas als er slachtoffers vallen, laten we dat vooral voor zijn.

Voorstellen samengevat o Cameratoezicht o Flitspalen o Verkeersborden o 15 km zone o 30 km zone o Eenrichtingsverkeer (op een klein deel) o Uitgezonderd voor bestemmingsverkeer o Verbod op zwaar verkeer o Drempels (op uitgezonderde stukken) o Nieuwe toegangswegen

Wij beschikken over veel foto-, film-, en geluidsmateriaal waarmee wij ons verhaal kunnen bevestigen en kracht bij zetten. Graag leggen wij dit aan u voor in een gesprek, zodat u kunt ervaren en inschatten dat het een onhoudbare situatie is waar oplossingen voor moeten komen.