reactie

Deel 1 van 2.

Hier een overzicht van klachten en bezorgdheid van bewoners in Oosthuizen aan de Raadhuisstraat. Dit is een reactie namens een groep van 22 bewoners. Alle reacties worden hier beschreven en hebben wij samengevat tot één schrijven. Wij kampen met een collectief probleem, namelijk de verkeerssituaties in en rond de Raadhuisstraat en de N509. De bewoners zijn bij elkaar gekomen om de verkeershinder te inventariseren en wij hebben een aantal aanbevelingen om de verkeersveiligheid en woongenot weer te herstellen.

Verkeersoverlast

Bewoners geven aan erg veel last te ondervinden van de enorme verkeerstoename, trillingen van (hele) grote vrachtwagens en tractoren (waar op sommige stukken een verbod op is, maar niet wordt nageleefd), hardrijders van automobilisten, vrachtwagens, bezorgdiensten (pakket en lokale horeca) en brom/scooters. De Raadhuisstraat is de oude kern van het dorp. Er stammen huizen uit 1600. Er zijn ondergeheide huizen en niet ondergeheide huizen. Het karakter van het dorp ligt in de Raadhuisstraat.

Ontbrekende verkeersborden en essentiële elementen (of veiligheidsmaatregelen)

De straat is recht, lang en nodigt menig wegmisbruiker uit om hard doorheen te rijden. Het is voor weggebruikers onduidelijk dat het bebouwde kom is en wat de snelheidslimiet is. Het ontbreekt er ook aan: stoepen, stoepranden, fietspaden, trottoirs die goed begaanbaar zijn. Verder mist het bewijzering dat het een schoolroute betreft, een woonwijk is, er kinderen spelen en het een 30 kilometer zone is. Hier valt winst te behalen, als eerste stap.

Aanwezige verkeersborden

Er zijn ook verkeersborden die duidelijk zichtbaar zijn, maar niet worden nageleefd. Voor de brug en voor de ingang van de Raadhuisstraat vanaf de kerk ziet iedere weggebruiker twee verbodsborden. Verboden in te rijden voor vrachtverkeer en tractoren. Toch worden deze borden wekelijks, soms dagelijks genegeerd. Er zijn tussen de 20 en 30 meldingen gemaakt bij handhaving over alleen al dit probleem. Meldingen worden gemaakt per telefoon en/of in de Mijn Gemeente app. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met handhaving (en een aantal gemeentemedewerkers), het probleem is bekend. Handhaving neemt de route mee, als hier ruimte voor is. Iets wat tijdens de coronapandemie schaars is. Helaas is handhaving een kwestie van ‘op heterdaad betrappen’. Bewoners ondernemen zelf ook acties, zoals de vervoersbedrijven e-mailen, uitvoerders van projecten aanspreken (recentelijke renovatie aan Bredehof) en chauffeurs zelf aanspreken. Dit met gevaar voor eigen risico. Zodra bewoners de overtreder zelf aanspreken kunnen zij vaker wel dan niet een scheldkanon als reactie verwachten.

Toenemende drukte

Alle bewoners benadrukken de enorme verkeerstoename als een dagelijkse overlast, in verschillende vormen. Wij lichten ze stuk voor stuk toe. Het verkeer zorgt inmiddels voor geluidsoverlast in woningen. Bewoners ervaren een enorm verschil met ‘pakweg 2 jaar geleden’. Voorbeelden van bijvoorbeeld het geluid in de woningen zijn: filevorming voor en (rakelings) langs gevels, te hard optrekkende voertuigen die ‘nog net, of toch even ervoor’ hun recht opeisen, met gierende banden optrekken, knallende uitlaten, zoemend geluid van elektrische auto’s, een constante stroom aan auto’s. Dit is een enorm verschil dat puur is gekomen door de toegenomen drukte. Naast het geluid zijn sommige situaties zijn zelfs gevaarlijk geworden en hiervan is is melding gemaakt bij VVN (Veilig verkeer Nederland) en handhaving. De oorzaak van de overlast zit naast de toegenomen drukte in veel gevallen gecombineerd met asociaal rijgedrag. In en aan de rand van dorp zijn er (en worden er) heel veel nieuwbouwwoningen gebouwd, maar de infrastructuur op de openbare ruimte is hier niet op aangepast. Een detail wat toch niet gemist had mogen worden. De bewoners aan de Raadhuisstraat voorzien nog meer verkeersdrukte met; het realiseren van de laatste fase van Waterrijk, nieuwbouwwijk Kraaiennest, nieuwbouwwijk van het voormalig cultureel centrum, ontwikkelplannen voor horeca en zorg (ook voor omliggende dorpen) in het voormalig stadhuis én plannen voor ontwikkeling rondom Raadhuisstraat 52.

Eenrichtingsverkeer

Meerdere bewoners stellen éénrichtingsverkeer voor, mogelijk gecombineerd met alleen bestemmingsverkeer. Dit kan mogelijk gemaakt worden, ook op en kort traject zoals van de Kerk tot aan het Bredehof.

Nieuwe toegangswegen realiseren

Eerder benoemden wij al dat er wel een enorme impuls is (en wordt) gegeven aan nieuwbouw, maar dat de infrastructuur hier niet op aangepast is. Er zijn verschillende opties mogelijk. Het realiseren van nieuwe toegangswegen is tevens een verbetering voor de bereikbaarheid van het dorp ten behoeve van hulpdiensten. Als de enige toegangsweg door welke oorzaak dan ook niet bereikbaar is, dan zitten de wij als ratten in de val.