reactie

Denk in het kader van leefbaarheid niet alleen aan autoluw maar juist aan goede parkeervoorzieningen in de Raadhuisstraat. Daarmee creëer je meerwaarde voor het dorp aangezien bereikbaarheid en parkeervoorzieningen bijdragen aan het succes van Horeca en overige detailhandel die daarmee van waarde zijn voor het woon-leefklimaat van Oosthuizen. Er zijn teveel praktijkvoorbeelden waar na inperken van bereikbaarheid en parkeren de voorzieningen afnemen en afvloeiing toeneemt. Dan schiet je het doel voorbij, maak er een levendig en toekomstbestendig centrum van. Voor inwoners en ondernemers!