Reacties op ontwerpvarianten

Belangstellenden mochten in het najaar van 2022 reageren op drie ontwerpvarianten voor de inrichting van het Centrumplein Oosthuizen. In november zijn hiervoor ook twee informatiebijeenkomsten gehouden. Uit de reacties blijkt dat er een overwegende voorkeur is voor de variant ‘Markt Centraal’. Wij hebben de volgende aandachtspunten ontvangen bij deze variant:

- Voeg meer groen toe

- Zet de marktopstelling niet langs de gevel, maar om het plein en gericht naar het plein

- Onderzoek of ondergrondse (stroom) aansluitpunten voor de markt mogelijk zijn

- Tijdens markt geen afsluiting van de Raadhuisstraat

- Blauwe zone voor parkeren op het plein

- Waarborgen bereikbaarheid voor de zorg en de horeca

- Gelegenheid voor het plaatsen van fietsen

Wij stellen een voorlopig ontwerp op. Dit doen wij op basis van ontwerpvariant ‘Markt Centraal’ en de aandachtspunten die wij hebben ontvangen.