Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam 2018-2022 Verantwoord Vooruit

De duurzaamheidsagenda bevat meerdere thema’s. Met name het thema Klimaatadaptatie is voor het Centrumplein van belang. Dat betekent dat de gemeente zodanig is aangepast op het veranderende klimaat dat er geen grote problemen ontstaan bij hevige regenbuien en langere periodes van hitte/droogte.

Dit doen we door klimaatadaptatie integraal onderdeel uit te laten maken van de planvorming en (her)inrichting van de gemeente. Dit betekent dat meer ruimte voor water en groen expliciet opgenomen worden in inrichtings-, beheers- en beleidsplannen.