Deel 1: ENQUETE

Deel hier uw mening over het Boelenspark in minder dan 5 minuten. Door middel van twee open vragen, twee multiplechoice vragen en zes stellingen proberen we een goed beeld te krijgen van de wensen die er onder de bewoners leven.