Nota van Beantwoording Centrumplein Oosthuizen

In de periode van 23 december 2021 t/m 14 februari 2022 hebben omwonenden en andere gebruikers hun inbreng gegeven vooruitlopend op het opstellen van ontwerpschetsen voor het Centrumplein Oosthuizen. Alle inbreng is verzameld en samengebracht in een Nota van Beantwoording. Deze Nota bevat per ingebracht punt een reactie hoe wordt omgegaan met de gegeven inbreng.