Toelichting

Het groot onderhoud betreft de verhardingen, openbare verlichting, groen en parkeren. Daar waar nodig wordt ook onderhoud uitgevoerd aan de riolering en kabels & leidingen. Het gebied waar onderhoud plaatsvindt is gelegen tussen de Prins Bernhardlaan en de Zeestraat. Een duidelijk overzicht van het exacte gebied vindt u in de bijlage.

Alle ideeën, kansen en wensen behandelen wij serieus. Wij kijken of deze binnen de regelgeving, beleid en het budget passen. Waar mogelijk nemen wij de suggesties en aanvullingen mee in het ontwerp. Bij tegenstrijdigheden tussen ideeën, kansen en wensen neemt de gemeente een besluit, waarbij het algemeen belang voorop staat.