Definitief Ontwerp

Het voorlopig ontwerp (VO) van 13 maart 2023 is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) van 28 november 2023. Op basis van dit DO wordt de laatste stap van de voorbereiding gezet, namelijk het opstellen van het contract (bestek) en het aanbesteden van de werkzaamheden.