SCENARIO 1: Robuust & Verbindend

Het Boelenspark is een echt stadspark van en voor iedereen. Dit willen we graag zo houden maar zeker ook versterken. In dit scenario zetten we in op het verbeteren van het groen, de ecologie en biodiversiteit van het park. Ingericht met robuust een duurzaam meubilair, een nieuwe brug en een veilige Burgermeester van Baarstraat.

Twee nieuwe speelplekken voor kinderen maken het park levendiger. Aan het water komt een mooie visvlonder. Verder komt er een nieuw pad door het park in de buurt van de school, zodat het makkelijker wordt om vanuit de school het park te gebruiken en de grote weg over te steken. De oevers van het water worden glooiender gemaakt zodat er meer ruimte komt voor waterplanten, kleine eendjes kunnen zo ook gemakkelijk uit het water komen. Delen van het gras worden ingezaaid met een bloemenmengsel en staan er in de zomer kleurig bij. De Burgemeester van Baarsstraat krijgt aparte fietsstroken en zodat je er weer veilig kunt oversteken tijdens een wandeling door het park.

Klik op de onderstaande afbeelding om dit scenario verder te ontdekken.