Verbetering situatie stoplicht Meergracht/Julianaweg

De verkeerssituatie bij dit stoplicht is onveilig, omdat er vanwege de ter plaatse geparkeerde voertuigen op de Meergracht geen enkel zicht is op het verkeer dat van links op de Julianweg komt. Vooral fietsers negeren het rode stoplicht op de Julianaweg of rijden nog even snel door, terwijl het stoplicht op de Meergracht al op groen staat. Het is een kwestie van tijd dat er hier een ernstig ongeval zal gebeuren. Daarom stellen wij voor die situatie daar overzichtelijker te maken. Dit kan door aldaar op de Meergracht schuine insteekpaarkeerplaatsen te realiseren. De weg van de Meergracht zal hierdoor ruimer zijn en kan de vrijkomende ruimte worden gebruikt voor het aanleggen van een fietsstrook.