Betreft verkeer en parkeren in de Havenstraat en Ventersgracht

Havenstraat: het verkeer in de havenstraat richting het viaduct loopt vast omdat het Dril tegemoet komend verkeer is. hierdoor is iedereen aan het draaien en insteken om weer weg te komen terwijl er al nieuw verkeer voor Jan Cas staat te wachten om te kijken of er een parkeerplaats is achter le Pompadour. Deze auto's voor Jan Cas dienen dan weer achteruit te rijden de Aalstraat in om het tegemoet komend verkeer door te kunnen laten richting de Haringstraat. Chaos. Dit is dagelijkse kost. Het lijkt mij ook mogelijk om een kleine rotonde te plaatsen zodat het verkeer makkelijker kan draaien. om van tegemoetkomend verkeer geen / minder last te hebben zou de weg breder gemaakt kunnen worden door de parkeerplaatsen voor de woningen van de Havenstraat op te heffen en deze ruimte toe te voegen aan de bestaande weg. Zij behouden de oprit voor hun garage en hebben geen auto's voor de woningen geparkeerd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor Jan Cas waar een 10 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden ( schuin geparkeerd) Om te voorkomen dat er auto's blijven draaien om de rotonde , kun je tevens richting het Dril vanuit de Havenstraat de rijrichting omdraaien zodat er doorgereden kan worden naar de Edammerweg. Dit ontlast de overlast van autobewegingen door de Havenstraat , Haringstraat , Rokersgracht en verder omringende straten. Om parkeerbeleid voor de 'Oude Kom' alleen voor bewoners te realiseren zal door veel ondernemers niet geaccepteerd worden. Doch zou het handig zijn om dagjesmensen om te leiden naar andere parkeergelegenheden. Doch om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te blijven realiseren wil ik vragen om nog een keer de 5 parkeerplaatsen aan de Ventersgracht te bekijken. De bewoners aan de Ventersgracht hebben geen mogelijkheid om te parkeren en zijn afhankelijk van de omliggende straten, er staat nu een paal welke verdere toegang blokkeert tot 5 parkeerplaatsen. Dit is om te voorkomen dat er verkeer langs het Europaplein komt tijdens markt en de terrassen. Wanneer er ter hoogte van Ventersgracht 3 een extra paal komt welke deze doorgang voorkomt tijdens drukte, zou het dan mogelijk zijn dat bewoners van de Ventersgracht een pas kunnen verkrijgen voor de eerste paal. ( ja, ik weet het. Het is voor eigen parochie maar scheelt ook weer 5 parkeerplaatsen in de omgeving en de bewoners van de Ventersgracht worden ook een dagje ouder en zouden graag de mogelijkheid willen behouden om dicht bij de woning te kunnen parkeren). Uiteraard is het maar een idee, waarbij mijn inziens omwonenden geen verdere overlast hebben, meer parkeerplaatsen zonder in te boeten. Mocht dat wel zo zijn is het absoluut niet mijn intentie geweest.

Henry Tol

  1. extra paal Ventersgracht 3
  2. bestaande paal Ventersgracht 3.7.8. Algemeen elektrisch laden.
  3. rotonde
  4. parkeerplaatsen voor Jan Cas
  5. hek of groen voor parkeerplaatsen le Pompadour om meer ruimte te creëren voor rotonde.