Routeplan voor langparkeerders

Zorg ervoor dat mensen die lang willen parkeren (bijv. onder het Havenhof) een duidelijk route kunnen volgen. Nu verloopt de rijrichting van en naar het Havenhof via de Zeestraat. Het is niet logisch dat deze hoeveelheden auto's via een wandelboulevard in en uit het centrum worden geleid. Sluit het stuk Bokkingstraat naast het Havenhof. Maak daar een groenstrook van, eventueel met een mogelijkheid voor het parkeren van fietsen. Richt het overige stuk van de Bokkingstraat (voorheen Nieuw Leven) opnieuw in zodat hier veilig in en uitgereden kan worden. Verplicht auto's om bij de Julianaweg aangekomen, rechtsaf te slaan, dat voorkomt opstoppingen. Een rondje rotonde en je rijdt zo het centrum weer uit.