Concept voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp van de ontwerpvariant "Markt Centraal" is klaar en in te zien voor belangstellenden. De aandachtspunten die wij hebben ontvangen zijn hierin verwerkt.

Uw mening

U krijgt de gelegenheid om uw mening te geven op dit voorlopige ontwerp. Dit kan via onderstaande enquête. Reageren kan tot uiterlijk maandag 29 april. Na deze datum verwerken wij de reacties en leggen wij dit voor aan het gemeentebestuur voor vaststelling.

Klik hier om de enquête in te vullen.